Hanon Systems Autopal s.r.o., závod Hluk

Dodávka a montáž VZT na akci „Rekonstrukce VZT kuchyně a jídelny Hella Visteon Autopal, s.r.o., závod Hluk – I. Etapa”

Byla realizována prozatím 1. Etapa rekonstrukce VZT pro Větrání kuchyně a jídelny, Stávající VZT potrubí bylo kompletně v kuchyni vyměněno za nové včetně nových přívodních a odvodních vyústí fy PROCLIMA. Nový přívod vzduchu do jídelny je řešen pomocí dalekonosných dýz fy TROX, odvod je přes výdejní okénka zpět do kuchyně do odvodního potrubí z kuchyně. Nové potrubí bylo připojeno ke stávajícím VZT jednotkám ve strojovně VZT.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram