Hanon Systems Autopal s.r.o., závod Hluk

Dodávka a montáž adiabatického vlhčení na akci „ Systém adiabatického vlhčení Haly Naděje

V nově vybudované výrobní hale Naděje zařízení vzduchotechniky nezajistilo, vzhledem k vysokým tepelným ziskům výrobní technologie, přijatelné vnitřní teplotní a vlhkostní parametry. Jelikož doplnění klimatizace do stávajícího systému VZT představovalo vysoké investiční a provozní náklady, se uživatel rozhodl problém řešit instalací naší společností nabídnutého systému vysokotlakového zvlhčování prostoru pomocí vysokotlakých jednosložkových trysek FINESTFOG. Systém pracuje na bázi vysokotlakého pístového čerpadla, které tlačí upravenou vodu do napojeného tryskového rozvodu, instalovaného v hale nad jednotlivá montážní či výrobní pracoviště. Vysokotlaká tryska rozprašuje vodu na velmi jemný aerosol , který se velmi rychle odpařuje do okolního vzduchu a tím znatelně sníží pocitovou teplotu v okolí pracovníků a vzduch zvlhčí na dostatečnou hodnotu RH ( min. 30% ). Trysky pracují téměř bezhlučně a úplně bez nutnosti tlakového vzduchu. Speciální pružina s těsněním zabraňuje odkapávání. Pro napájení systému je nutné zajistit upravenou vodu reverzní osmózou na 15 – 30 mS, kterou jsme dodali spolu se změkčovačem vody a zásobníkem.Zakázka byla realizována přímo pro investora v období 02 až 03/2015.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram