Challenging Today, Mastered Tomorrow
Náročné dnes, zvládnuté zítra

dodávky průmyslových staveb s vysokými nároky při výrobě

komplexní služby pro investory

zajištění kompletní dokumentace a správních řízení

Jsme společnost skupiny avenzi, orientována na strategické klienty, kterým nabízí komfort generálních dodávek investičních projektů. Realizujeme dodávky staveb včetně komplexního servisu souvisejících služeb pro stavební investory, a to zejména průmyslových staveb s vysoce náročnými požadavky na zajištění bezvadného procesu technologie výroby, například ve farmaceutickém, elektrotechnickém průmyslu a automotive.
Zajistíme klientům potřebnou projektovou dokumentaci od studií až po její realizaci, inženýrskou činnost pro získání stavebních povolení, případně také kolaudaci stavby.

Řízení stavebních zakázek zajišťují speciální týmy, složené jak ze stávajících zaměstnanců skupiny, tak z dlouholetých prověřených externích spolupracovníků. Jejich členy jsou zkušení projektanti, pracovníci z oblasti rozpočtů a technické přípravy, řídící management výroby a montáže.

Týmy jsou vedeny projektovými manažery se specializací právě na tento segment činnosti. Jedná se o špičkové odborníky s mnohaletou praxí ve stavebnictví, kteří tvoří základní kameny pro naplnění našich priorit a stěžejního cíle - zajištění kvality všech dodávaných činností, spolehlivost, orientace na zákazníka a bezpečnost práce.

Provozovna a korespondenční adresa:
avenzi construction a.s.

Kolaříkova 1363, 757 01 Valašské Meziříčí

Sídlo firmy:
avenzi construction a.s.
Příkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno
+420 721 250 996 / +420 602 706 538 / +420 602 525 110
IČ/ 08469148, DIČ/ CZ08469148

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami tohoto webu
Certifikace systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikace systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
Integrovaná politika kvality a životního prostředí (PDF)
Oznámení o změně právní formy společnosti

Vlastimil Adámek

člen správní rady
tel.: +420 602 706 538
mail: adamek@avenzi.cz

Petr Vlček

člen správní rady
tel.: +420 602 525 110
mail: vlcek@avenzi.cz

Libor Zgabaj

obchodně-technický manažer
tel.: +420 721 250 996
mail: zgabaj@avenzi.cz
avenzi@avenzi.cz
user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram