Austin Detonator s.r.o. Vsetín

Dodávka a montáž VZT, ústředního vytápění a zdravotechniky na akci - Stavební úpravy obj. 224/2

V rámci kompletní rekonstrukce hygienického zázemí výroby v obj. 224/2 jsme pro GD stavby realizovali větrání a vytápění šaten a hygienického zázemí prostřednictvím kompaktní VZT jednotky, umístěné v podkroví objektu a zajišťující filtraci vzduchu, předehřev rekuperátorem, dohřev teplovodním ohřívačem a dopravu pomocí ventilátoru. Vzduch do místností je přiváděn pomocí VZT čtyřhranného a SPIRO potrubí do místností přes regulační vyústky, odváděn je odvodními vyústkami. Součástí zakázky byly nové rozvody ÚT pro napájení nových otopných těles, rozvody a regulační uzel pro nový zásobníkový ohřívač TUV a napájení a regulační uzel s čerpadlem výměníku VZT jednotky. Zdrojem tepla je topná voda ze stávajícího centrálního zásobování teplem, která je upravována ve stávající směšovací stanici. V rámci rekonstrukce jsme taktéž realizovali novou vnitřní splaškovou a chemickou kanalizaci a vodoinstalaci pro hygienické zázemí a šatny. Zakázka byla realizována pro vyššího dodavatele stavby.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram