Austin Detonator s.r.o. Vsetín

Dodávka a montáž VZT na akci „Přístavba a stavební úpravy obj. 236 – stavební úpravy výdejny stravy, jídelny”

Námi dodané zařízení zabezpečuje větrání (bez chlazení) výdejny jídla s příslušenstvím. Větrání je realizováno prostřednictvím 2 VZT jednotek fy REMAK do venkovního provedení – přívodní a odvodní. V přívodní čerstvovzdušné jednotce je vzduch filtrován a pomocí ventilátoru dopravován přes externí potrubní vodní ohřívač prostřednictvím VZT potrubí do dvouřadých výustí v přívodním potrubí v jednotlivých místnostech. Odvod vzduchu je realizován přes odvodní jednořadé výustě a nerezové digestoře VZT potrubím do odvodní VZT jednotky s ventilátorem a dále do venkovního prostředí. Potrubí čerstvého vzduchu je ve vevnitř objektu tepelně zaizolováno, ve venkovním prostředí je zaizolováno a opatřeno oplechováním veškeré VZT potrubí.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram