ČS a.s. Ostrava – Mar. Hory

Dodávka a montáž VZT na akci „Rekonstrukce pobočky ČS, a.s. Ostrava – Mar. Hory”

Vzduchotechnika zajišťuje větrání bankovní haly. Klimatizace haly nebyla součástí naší dodávky. Přívod vzduchu je zajištěn sestavnou VZT jednotkou fy REMAK (Vp=2.000m3/hod, Vo=2.000m3/hod ) s filtrační komorou, ohřívací komorou (přímý výparník) a ventilátorovou komorou na přívodní větvi, filtrační komorou a ventilátorovou komorou na odvodní části. V jednotce je umístěn deskový rekuperátor. Potrubní rozvody jsou umístěny pod stropem nad podhledy jednotlivých místností. V potrubí jsouinstalovány regulovatelné anemostaty fy TROX a talířové ventily. Tepelně izolován je kompletní přívod neupraveného vzduchu až po vzt. jednotky. Přívodní potrubí upraveného vzduchu je rovněž tepelně izolováno. Zakázka byla realizována pro vyššího dodavatele stavby.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram