ČS a.s. Zlín -Malenovice

Dodávka a montáž VZT na akci „OC CENTRO Zlín - Úprava prostor pro pobočku ČS, a.s. Zlín - Malenovice”

Dodaná VZT zajišťuje větrání bankovní haly a pomocných prostor. Tuto funkci zajišťuje rekuperační jednotka, která se skládá z přívodního a odtahového radiálního ventilátoru, entalpického rekuperátoru tepelné energie včetně jeho obtoku (by-pass), filtrů vzduchu, el. proti-mrazové ochrany(el. ohřívač, regulátor, kanálové čidlo) a vodního dohřevu vzduchu (vodní ohřívač ). Výkon vzduchotechnické jednotky je regulován pomocí kontaktního kanálového čidla CO2. Vzduch je přiváděn a odváděn z prostor VZT potrubím přes vířivé anemostaty fy TROX a talířové ventily. Potrubí čerstvého a upraveného vzduchu je tepelně zaizolováno minerální vatou s Al polepem. Zakázka byla realizována pro vyššího dodavatele stavby.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram