IZS Ostrava

Dodávka a montáž VZT na akci „Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě – Zábřehu, I.+II. Etapa – Služebna MPO + sklady SHT”

V objektu, který slouží jako integrované záchranné stanoviště, jsou umístěny garáže a zázemí hzs a služebna městské policie. Jednotlivé vzt systémy zajišťují větrání těchto místností, ať už prostřednictvím nástřešních větracích směšovacích jednotek sahara fy gea a nástřešního odvodního ventilátoru fy systemair ( sklad sht), nástřešní centrální rekuperační jednotky fy systemair ( sklady a garáž ) a jednotlivými potrubními sestavami s ventilátory, filtry a el. Ohřívači fy systemair (socíální zázemí ). Odvod vzduchu je zajištěn potrubními nebo nástěnnými odvodními ventilátory. V sušárně oděvů je pro zajištění odvlhčování použita jednotka kruger secomat. Potrubí čerstvého vduchu je tepelně izolováno, určené potrubí je opatřeno protipožární izolací. Zakázka byla realizována pro vyššího dodavatele stavby.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram