Macco Organiques, s.r.o, Bruntál

Dodávka a montáž vnitřních instalací – trubních rozvodů v rozsahu vytápění, Rozvody tlakového vzduchu, ZTI - splaškové kanalizace, ZTI – domovní a požární vodovod a Plynová zařízení objektu výrobně skladovací haly

Jedná se o realizaci kompletního systému ústředního vytápění včetně plynové kotelny, domovního vodovou , zařizovacích předmětů zdravotechniky, splaškové kanalizace, TUV, požárního vodovodu včetně hydrantů, plynové přípojky včetně plynoměru a technologických rozvodů a přípojky tlakového vzduchu v novostavbě Výrobně skladovací haly investora.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram