Macco Organiques, s.r.o, Bruntál

Dodávka a montáž VZT a čistých prostorů na akci - oprava čistých prostor pro balení chloridu vápenatého – linka CAII

Na základě požadavku zákazníka proběhla úprava stávající VZT pro stávající čistý prostor třídy čistoty „D“ za účelem snížení vnitřní teploty ve výrobním boxu, v rámci které bylo navýšeno množství přiváděného vzduchu osazením nového VZT nástavce s HEPA filtrem tř. H12 a veškeré přívodní potrubí bylo kvůli nadměrným tepelným ziskům z okolí tepelně zaizolováno izolací ARMAFLEX. V rámci této zakázky byl odpojeno a zaslepeno přívodní potrubí VZT pro linku CA1, čímž došlo k navýšení kapacity stávající VZT jednotky GEA a realizován nový technologický odtah z potrubí PE včetně nového plastového odtahového ventilátoru s frekvenčním měničem. Zakázka byla realizována přímo pro Macco Organiques, s.r.o, Bruntál.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram