Macco Organiques, s.r.o, Bruntál

Dodávka a montáž VZT včetně MaR a dalších navazujících profesí na akci - oprava čistých prostor pro balení chloridu vápenatého – linka CAI

Tato investice představovala kompletní rekonstrukci čistého prostoru třídy čistoty „D“ výrobní linky CA1 a to včetně dodávky a montáže úplně nového systému VZT pro tento čistý prostor včetně navazujících profesí rozvodů topné a chladící vody s regulačními uzly, systému MaR a silového napájení komponentů VZT. Samotnou tepelnou úpravu a filtraci vzduchu zabezpečuje čerstvo vzdušná VZT jednotka GEA v hygienickém provedení(2.100 m3/h), vlhčení zajišťuje samostatná vlhčící komora s parní tryskou, zdrojem páry je zvlhčovač fy DEFENSOR. Upravený vzduch je dopravován prostřednictvím VZT potrubí v hygienickém provedení v třídě těsnosti „B“ do čistého prostoru přes VZT nástavce v podhledu s HEPA filtry tř. H12. Konstantní průtok přívodního vzduchu je zajištěn řízením otáček motoru přívodního ventilátoru frekvenčním měničem fy DANFOSS a regulátory průtoku vzduchu fy TROX. Odvod vzduchu je zajištěn před odvodní mřížky v boxu plastovým VZT potrubím odvodním plastovým ventilátorem. Potrubí čerstvého vzduchu a tepelně upraveného vzduchu je tepelně zaizolováno izolací ARMAFLEX. VZT je ovládána pomocí řídícího systému SIEMENS Synco, který je umístěn ve společném rozvaděči MaR a Silnoproudu. Vzhledem k vysoké agresivitě okolního prostředí ( minerální soli ) jsou veškeré komponenty opatřeny odolným nátěrem nebo v provedení plastovém a utěsněny. Zakázka byla realizována pro mateřskou společnost eNZi s.r.o.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram