Macco Organiques, s.r.o

Dodávka a montáž VZT včetně všech navazujících profesí /Zdroj chladu, Topná voda, MaR a silnoproud / pro čisté prostory v objektu Výrobně skladovací haly

Námi realizovaná VZT včetně souvisejících profesí rozvodů a regulačního uzlu topné vody, zdroje chladu a rozvodů, silnoproudu a MaR ošetřuje čisté prostory třídy čistoty „C“ a „D“. Přívodní vzduch je filtrován, tepelně upravován a dopravován do 4 boxů čistých prostor pomocí čerstvo vzdušné VZT jednotky fy GEA v hygienickém provedení (6.500m3h) prostřednictvím VZT potrubí v hygienickém provedení s frekvenčním měničem fy DANFOSS a čistých nástavců v podhledu s HEPA filtry tř. H12. Vlhčení vzduchu zajišťuje samostatná vlčící komora s parní tryskou, pára je vyráběna ve zvlhčovači fy DEFENSOR. Odvod vzduchu zajišťuje jednak samostatný odvodní plastový ventilátor fy FORT PLASTY přes odvodní plastové mřížky s filtry v místnostech pomocí plastového VZT přírubového potrubí a jednak autonomním technologickým odsáváním (dodávka investora) z každého boxu. VZT systém umožňuje variabilní přestavování jednotlivých provozních stavů ( plný chod tlumený chod ) v jednotlivých boxech ( 4 ), což je zabezpečeno řídícím systémem fy SIEMENS Synco a přestavováním regulátorů průtoků vzduchu fy TROX na jednotlivých přívodních a odvodních (použity speciální plastové) větvích, které slouží zároveň pro řízení požadované tlakové kaskády v čistých prostorech. Zdrojem chladu jsou 2 kondenzační vzduchem chlazené jednotky fy DAIKIN s okruhem chladiva vedeného do přímého výparníku ve VZT jednotce. 59dící systém je umístěn ve společném rozvaděči MaR a Silnoproudu. Potrubí čerstvého vzduchu je tepelně izolováno minerální vatou s AL polepem. Zakázka je realizována pro mateřskou společnost eNZi s.r.o.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram