Macco Organiques, s.r.o, Bruntál

Dodávka a montáž VZT objektu výrobně skladovací haly společnosti

Jedná se o větrání nebo odsávání adjustace, skladů, sociálních zařízení a dalších obslužných „nečistých prosto” v nové výrobně skladovací hale investora. Větrání adjustace je řešeno přetlakově prostřednictvím sestavné VZT jednotky (5.500 m3/h) fy PROFIKLIMA s autonomní regulací fy SIEMENS Synco , umístěné ve strojově VZT. Jednotka zabezpečuje směšování, filtraci a ohřev vzduchu a jeho dopravu do prostorů adjustace prostřednictvím VZT potrubí a velkoplošných perforovaných vyústí, umístěných nad podlahou. Odvod vzduchu je realizován prostřednictvím odvodních vyústek , umístěných v podhledu a odvodního potrubí. Přetlak v místnosti je řízen pomocí přefukových mřížek s řízenými regulačními klapkami podle čidla tlaku do okolních prostor. Potrubí čerstvého vzduchu je tepelně izolováno. Ostatní prostory jsou buď větrány prostřednictvím potrubní sestavy ( filtrace, ohřev, ventilátor ) a odvodními axiálními stěnovými nebo potrubními ventilátory.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram