OC Galerie Šantovka, Olomouc

Dodávka a montáž VZT a trubních rozvodů prodejní jednotky v OC Galerie Šantovka, Olomouc

Jedná se o realizaci větrání a klimatizaci prodejny značkového oblečení v OC. Větrání vzduchu je zajištěno prostřednictvím centrální VZT jednotky OC ( nebylo součástí naší nabídky ). Na VZT rozvody OC ukončené regulátory průtoku vzduchu napojeno vlastní VZT potrubí odvodu a přívodu vzduchu. Přívodní vzduch do prodejny distribuován pomocí vířivých anemostatů TROX. Odvodní vzduchu je proveden vyústkami v potrubí a talířovými ventily. Klimatizace je zajištěna pomocí cirkulačních jednotek fan-coil fy DAIKIN ( nebylo součástí naší dodávky ), které jsou ve čtyřtrubkovém (režim chlazení / topení) a dvoutrubkovém (režim chlazení) kazetovém provedení. Topná a chladící voda je do jednotek přivedena prostřednictvím rozvodů z ocelového, tepelně izolovaného potrubí. Správné zajištění průtoku zajišťují balanční ventily TA ANDERSON. Regulace teploty je zajištěna autonomním řídícím systémem fy DAIKIN, který ovládá jak samotné fancoily, tak jejich regulační uzly. Zakázka byla realizována pro vyššího dodavatele stavby.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram