ROBE LIGHTING s.r.o. Valašské Meziříčí

Dodávka a montáž klimatizace nové Administrativní budovy ROBE lighting s.r.o. v závodě ve Val. Meziříčí

Jedná se o dodávku a montáž oddělených systémů klimatizace zasedací místnosti a serverovny ve 2. NP a o dodávku a montáž trubních rozvodů a kabeláže ( příprava pro klimatizaci ) pro ostatní vytipované kanceláře v objektu. Pro zasedací místnost byla provedena instalace klimatizačního systému od výrobce fy LG – MultiSplit Inverter ve složení venkovní jednotka + 2 vnitřní kazetové jednotky . Venkovní jednotka byla umístěna na konzolách na západní fasádě objektu v úrovni 2.NP. Pro chlazení místnosti s umístěným serverem byla provedena instalace klimatizačního systému od výrobce fy LG – Split ve složení venkovní jednotka + 1 vnitřní kazetová jednotka. Venkovní jednotka byla umístěna na konzolách na západní fasádě objektu v úrovni 3.NP nad plochou střechou stávajícího objektu. Pro klimatizaci ostatních vytipovaných místností byla provedena montážní připravenost v rozsahu instalace rozvodů chladiva, komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu a konzol venkovních jednotek pro navržené systémy MultiSplit Inverter a Split. Zakázka byla realizována přímo pro investora v období 08 – 10/2014.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram