ROBE LIGHTING s.r.o. Valašské Meziříčí

Dodávka a montáž VZT na akci - Doplnění letního větrání lakovny

Pro částečný odvod tepelné zátěže v letním období bylo zrealizováno v prostoru lakovny letní zvýšené větrání. Přívod větracího vzduchu zajišťují 4 přívodní sestavy s protidešťovou žaluzií, kapsovým filtrem , ventilátorem a klapkou, umístěných na fasádě objektu u podlahy. Odvod teplého vzduchu je zajištěn prostřednictvím čtyř axiálních ventilátorů, každý o vzduchovém výkonu 5000m3/h, které jsou umístěny pod stropem lakovny. Odvodní vzduch je vyveden VZT potrubím na fasádu objektu, kde je vyfukován do venkovního prostředí. Hluk ventilátorů do výtlaku je utlumen na přípustnou hodnotu vložkovými tlumiči hluku, které budou umístěny v příslušných vzduchovodech. Zařízení je dodáno včetně regulace. Tato regulace zajišťuje silové napájení jednotlivých ventilátorů, kaskádové spínání ventilátorů podle teploty v prostoru s blokací od venkovní teploty pod nastavenou teplotu, snímání zanesení filtrů a ovládání klapek pomocí servopohonů. Zakázka byla realizována přímo pro investora v období 08 – 10/2014.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram