SYNTHON s.r.o. Praha

Úprava laboratoře č. 164 – SYNTHON s.r.o. Praha, areál VÚ Běchovice - dodávka a montáž VZT pro „čisté prostory“ včetně všech navazujících profesí

Systém VZT včetně všech navazujících profesí ( Zdroj chladu, topná voda, silnoproudé rozvody a MaR) zabezpečuje požadovanou výměnu filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu pro laboratoř a s ní související obslužné místnosti ( všechny místnosti mají status čistých prostor tř. „D“ ). Vzduch je upravován a do prostor dopravován pomocí čerstvovzdušné VZT jednotky fy REMAK v hygienickém provedení ( 2.000m3/h ), umístěné ve strojovně VZT, zabezpečující 2 – stupňovou filtraci, ohřev, chlazení a dopravu vzduchu. Vzduch do čistých prostor je přiváděn prostřednictvím VZT potrubí v hygienickém provedení a VZT nástavců fy GEA s 3 stupněm filtrace tř. těsnosti H12, umístěných v pohledech. Odvod vzduchu z prostor je zabezpečen přes stěnovou odvodní mřížku a odsávané digestoře s osazenými filtry tř. H12 ( znečištěný vzduch ) pomocí VZT potrubí a odvodních radiálních ventilátorů fy JANKA, umístěných v technickém podlaží objektu pod střechou. Stabilitu průtoku vzduchu a přetlak v čistých prostorech zajišťují regulátor otáček přívodního ventilátoru ve vazbě na průtok jednotkou a odvodní regulátory průtoku vzduchu fy TROX. Potrubí čerstvého vzduchu je tepelně izolováno. Jako Zdroj chladu slouží venkovní invertorová chladící jednotka fy FUJITSU s freonovým okruhem napojeným na výparník v jednotce, topná voda je přes regulační uzel napojena ze stávajícího topného okruhu 80/60 st. C . Řídící systém fy REMAK - řídící jednotka WEBklima - je umístěn ve společném rozvaděči silového napájení a MaR ve strojovně VZT.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram