Tekro s.r.o., závod Nová Dědina u Uničova

Dodávka a montáž VZT pro „čisté prostory” - Výroba medikovaných krmných směsí - Tekro s.r.o.

Námi realizovaný systém Vzduchotechniky včetně všech navazujících profesí (Zdroj chladu, Vlhčení, Trubní rozvody topné a chladící vody, MaR a Silnoproudé napájené) zabezpečuje požadovanou výměnu filtrovaného tepelně a vlhkostně upraveného vzduchu pro výrobní prostory třídy čistoty „D“. Vzduch je upravován a do prostor dopravován pomocí 2 centrálních VZT jednotek fy C.I.C Hřebec v hygienickém provedení (12.500m3/h a 10.000m3/h), zabezpečující směšování čerstvého a cirkulačního vzduchu, 2 – stupňovou filtraci, ohřev, chlazení a dopravu vzduchu. Vlhčení vzduchu je prováděno v samostatné vlhčící komoře pomocí distribuční trysky a zvlhčovače značky CONDAIR. Vzduch do čistých prostor je přiváděn prostřednictvím VZT potrubí v hygienickém provedení a VZT nástavců s 3 stupněm filtrace tř. těsnosti H13, umístěných v pohledech. Odvod vzduchu z prostor je zabezpečen přes stěnové nebo stropní odvodní mřížky s filtry F7 potrubím zpět do strojovny, kde je kvůli zabránění znečištění systému VZT filtrován HEPA filtry H12 fy TROX. Odpor filtrů je eliminován odtahovými ventilátory od fy ALTEKO, větší část odvedeného vzduchu je použit na cirkulaci a je přiveden zpět do jednotek, znečištěný vzduch z určitých prostor je odveden do venkovního prostředí. Stabilitu průtoku vzduchu a přetlak v čistých prostorech zajišťují přívodní a odvodní regulátory průtoku vzduchu fy TROX. Potrubí čerstvého vzduchu je tepelně izolováno. Jako Zdroj chladu slouží vzduchem chlazená venkovní kompresorová jednotka ( chiller ) DAIKIN s úpravou pro zimní provoz, chladící voda 6/12 st. C je distribuována do chladičů VZT jednotek přes anuloid , centrální čerpadlo a regulační uzly. Zdroje tepla je topná voda 90/70 st. C, dodávaná do rozdělovačů a sběračů ve strojovně VZT, z nichž je pomocí centrálního čerpadla voda dopravována do ohřívačů VZT jednotek přes regulační uzly. Mozkem systému MaR je DDC řídící systém fy SIEMENS Desigo PX, umístění v rozvaděči MaR ve strojovně a COP s vizualizací s dálkovým ovládáním systému VZT v dispečinku údržby. Silové napájení je zajištěno ze samostatného silového rozvaděče umístěného ve strojovně VZT. Frekvenční měniče ventilátorů byly použity od fy SIEMENS. Zakázka byla realizována pro mateřskou společnosti eNZi.cz.
avenzi@avenzi.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram